Valitse sivu

Jätteiden vastaanotto

Puhelinvaihde


Kiinteistön jätehuolto

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

neuvonta@kiertokapula.fi

Jätehuollon perusmaksu

perusmaksu@kiertokapula.fi

Usein kysyttyjä kysymyksiä jätteiden vastaanotosta

Missä sijaitsee lähin jätteidenkäsittelyalue ja miten se on auki? Saisinko ajo-ohjeet?

Toimipistekohtaiset ohjeet löytyvät kohdasta kartat ja ajo-ohjeet. Kaikki jätteiden keräys- ja vastaanottopisteet löydät osoitteesta kierratys.info.

Miten alueella kuuluu toimia?

Jätteidenkäsittelyalueelle ajetaan aina vaakatoimiston kautta. Vaa’alla liikennevalot ohjaavat punnitukseen ja eteenpäin alueelle. Alueen opasteet ohjaavat eri jätteiden paikat, jätejakeille on merkitty paikat kylteillä. Asiakkaalla on lajitteluvelvoite jätteitä tuodessaan. Alueella työskentelevät valvojamme neuvovat jätekuorman purkamisessa.

Tarkempia tietoja alueillamme asioimista, jätteiden lajittelusta ja hinnoittelusta löydät asiointi alueella -sivulta ja hinnastosta.

Voinko tuoda sohvan jätteidenkäsittelyalueelle ja mitä se maksaa?

Sohvat, nojatuolit ja muut vastaavat jätteet otetaan vastaan sekalaisena jätteenä. Minimihinta 0–50 kg:n kuormalle on 10 €. Mikäli jätettä on enemmän kuin 50 kg, hinnoitellaan se painon mukaan. Hinnastomme löydät täältä.

Mitä jätteen tuominen teille maksaa?

Meille tuotavat jätteet hinnoitellaan mm. käsittelykustannuksiin ja tuottajavastuuseen perustuen. Jätteidenkäsittelyalueillemme saa tuoda myös ilmaiseksi monia eri jätteitä. Olemme koonneet yhteen hinnastoon jätteidenvastaanottohinnat niin yksityisille kuin kunnan palvelutoiminnalle ja yrityksille. Asiointioppaamme opastaa jätteiden lajittelussa ja jätteidenkäsittelyalueillamme toimimisessa.

Voinko tuoda jätteitä ilmaiseksi jätteidenkäsittelyalueille?

Monia jätteitä otetaan vastaan ilmaiseksi jätteidenkäsittelyalueilla. Kotitalouksille ilmaisia jätteitä ovat:

 • kyllästetty puu
 • lyijyakut
 • metalli
 • romuajoneuvot
 • sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
 • vaaralliset jätteet
 • vanteettomat ajoneuvonrenkaat.

Yrityksiltä ilmaiseksi otetaan vastaan:

 • lyijyakut
 • metalli
 • romuajoneuvot
 • sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
 • vanteettomat ajoneuvonrenkaat.

Muut jätteet otamme vastaan hinnastomme mukaisin hinnoin.

Mitä tarkoittaa välipunnitus?

Jos samassa kuormassa tuo ilmaisia tai kuormamaksullisia sekä jätteen painon mukaisesti hinnoiteltavia jätteitä, kannattaa asiakkaan usein käydä välipunnituksessa. Asiakkaan tulee ensin purkaa ilmaiset ja kuormamaksullisest jätteet, ja ajaa sen jälkeen vaa’alle välipunnitukseen. Tämän jälkeen asiakas purkaa jätteen painon mukaisesti hinnoiteltavat jätteet. Näin ollen hinta jätteistä saadaan laskettua oikein ja on asiakkaalle edullisempi.

Voinko tuoda erilaisia jätteitä samassa kuormassa?

Kyllä voit. Kuorma (max. 2m3) risuja, haravointijätteitä tai puujätettä maksaa saman verran. Mikäli esim. risuja ja haravointijätettä tuo samassa kuormassa ja lajittelee ne omiin kasoihin alueella, maksetaan kuormasta yksi kuormamaksu.

Myös erihintaisia jätteitä voi tuoda alueelle samassa kuormassa. Tässä tapauksessa voi tarvittaessa käydä välipunnituksessa. Kts. kysymys ”Mitä tarkoittaa välipunnitus?”

Voimmeko saada alennusta tuomistamme jätteistä?

Kaikki kuormat vastaanotetaan Kiertokapula Oy:n hinnaston mukaisilla hinnoilla. Yritysten toimittamista jätteistä myönnetään alennusta toimitettuun jätemäärään perustuen. Tarkastelemme kolmen kuukauden välein toteutuneet toimitusmäärät. Toimitamme asiakkaillemme hyvityslaskun myönnettävän alennusprosentin mukaisesti aina tarkastelujakson päätyttyä.

Alennuksemme määräytyvät jätteidenkäsittelyalueillemme toimitettujen jätemäärien mukaan alla olevan taulukon mukaisesti.

Toimitetut jätemäärät / 3 kkAlennus %
< 200 t ei alennusta
200-300 t5 %
300-400 t7,5 %
400-500 t10 %
500-600 t12,5 %
> 600 t15 %

Mikä on siirtoasiakirja?

Siirtoasiakirjaan merkitään valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot muun muassa jätteestä, sen alkuperästä ja kuljettajasta. Vaarallisista jätteistä merkitään muita jätteitä tarkemmat tiedot. Siirtoasiakirjan on oltava mukana koko jätteen siirron ajan. Siirron päättyessä asiakirja luovutetaan jätteen vastaanottajalle, joka vahvistaa jätteen vastaanoton.

Siirtoasiakirja vaaditaan yrityksiltä sekä jätteen ammattimaisilta kuljettajilta seuraavista jätejakeista:

 • vaaralliset jätteet
 • rakennus- ja purkujätteet
 • pilaantuneet maa-ainekset
 • sako- ja umpikaivolietteet (ei oteta vastaan Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla)
 • hiekka- ja rasvakaivojen lietteet (ei oteta vastaan Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla).

Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana, ja että asiakirja luovutetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Kiertokapulan siirtoasiakirjapohjat ja lisätietoa käytännöistä löytyy täältä.

Mitä tarkoittaa TSV-palvelu?

1.1.2020 voimaan tulleen lain mukaan yritysasiakkaat voivat pyytää Kiertokapulalta jätehuoltopalvelua muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi. Jätteen pitää myös soveltua määrältään ja laadultaan jätehuoltojärjestelmäämme. Näin toimittaessa puhutaan jätelaissa säädetystä kunnan toissijaisen vastuun jätehuoltopalvelusta (TSV-palvelu). TSV-palvelun avulla pyritään turvaamaan toimiva jätehuolto ja palveluiden saatavuus silloinkin, kun muuta tarjontaa ei ole saatavilla.

Lue lisää TSV-palvelusta ja siihen liittyvistä käytännöistä täältä.

Mikä on Tehokierto Oy?

Tehokierto Oy on syksyllä 2019 perustettu Kiertokapula Oy:n ja Destaclean Oy:n yhteisyritys, joka vastaanottaa yrityksiltä markkinaehtoista rakennus- ja purkujätettä. Yritys prosessoi jätteistä energiatuotannon raaka-aineita sekä kierrätysraaka-aineita. Tilinavauksesta, laskutuksesta tai muista Tehokiertoon liittyvistä asioista voitte kysyä sähköpostitse info[at]tehokierto.fi tai puhelimitse puh. 040 154 5009.