Valitse sivu

Vaaralliset jätteet

Puhelinvaihde


Kiinteistön jätehuolto

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

neuvonta@kiertokapula.fi

Jätehuollon perusmaksu

perusmaksu@kiertokapula.fi

Pienilläkin teoilla on väliä.

Vaarallisen jätteen kierrättäminen on valinta ympäristön hyväksi

Vaarallinen jäte on jätettä, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle. Vaaralliset jätteet on vietävä niille tarkoitettuun keräykseen. Niiden
paikka ei ole luonnossa eikä tavallisen sekajätteen joukossa. Vaaralliset jätteet on
säilytettävä erillään muista jätteistä, eikä niitä sovi sekoittaa keskenään.
Sinä päätät, mitä vaaralliselle jätteelle tapahtuu.

 

Keräykseen vietynä vaarallisesta tulee hyödyllinen

Osa vaarallisista jätteistä voidaan hyödyntää uusiomateriaaleina. Esimerkiksi
paristojen materiaaleista saadaan yli 50 % hyödynnettyä uusioraaka-aineina ja
hyvälaatuisista jäteoljyistä voidaan tehdä uusien öljytuotteiden raaka-ainetta.
Osa vaarallisista jätteistä hyödynnetään energiana sitä varten tarkoitetuissa
polttolaitoksissa. Vaaralliset jätteet, joita ei voida hyödyntää materiaalina
tai energiana, loppusijoitetaan asianmukaisesti sitä varten tarkoitetulle
loppusijoitusalueelle

Mistä vaarallisen jätteen tunnistaa?

Vaara piilee useissa arjessakin tutuissa aineissa. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavan
aineen pakkauksen voi tunnistaa usein punavalkoisesta varoitusmerkistä, joka
kertoo aineen vaaraominaisuuksista. Vanhoista pakkauksista saattaa vielä löytyä
vanha, musta-oranssi merkki.

Vahvat pesuaineet sisältävät usein iho- tai silmä-ärsytyksestä kertovan merkin ja
hiuslakkapullosta voi löytää merkin, joka kertoo aineen olevan helposti syttyvä.
Varoitusmerkki löytyy usein myös maali- tai lakkapurkista, liuotinaineista sekä
jauhemaisista laasteista, jotka ovat kaikki esimerkkejä vaarallisista jätteistä.

Kaikkia vaarallisia jätteitä ei ole merkitty varoitusmerkeillä, vaan niiden tunnistaminen vaatii perehtymistä aineen ominaisuuksiin. 

MAKSUTON VASTAANOTTO

Vaarallisen jätteen vastaanotto on jätteidenkäsittelyalueella maksutonta koti- ja maatalouksille. Poikkeuksena tästä ovat asbesti, sammuttimet, täydet retkikeittimien patruunat sekä suljetut ja likaiset tynnyrit, joista otetaan hinnaston mukainen maksu. Muistathan, että Kiertokapula ei ota vastaan esimerkiksi ammuksia tai räjähdysaineita, vaan ne kuuluu viedä poliisille.

Vaarallisten jätteiden vastaanotto

Jätteidenkäsittelyalueet ja kuntien varikot

Kiertokapula vastaanottaa vaarallisia jätteitä toimialueensa viidellä jätteidenkäsittelyalueella. Toimialueellamme olevat kunnan varikot Hausjärvellä, Lopella, Mäntsälässä ja Riihimäellä ottavat myös vastaan vaarallisia jätteitä. Lisää tietoa vastaanotettavista jätteistä ja jätemääristä löydät Kiertokapulan nettisivuilta osoitteesta www.kiertokapula.fi.

Vuosittaiset keräystempaukset

Iso vaarallisten jätteiden keräystempaus järjestetään Kiertokapulan toimialueen kunnissa
vuosittain. Keräyksissä vastaanotetaan vaarallisen jätteen lisäksi metalliromua. Aikataulut löytyvät Kiertokapulan nettisivuilta sekä kotitalouksiin jaettavasta Tietokapula -lehdestä.

Viikkokeräykset

Kiertokapula järjestää alueellaan vaarallisen jätteen viikkokeräyksiä, joissa vastaanotetaan vain vaarallista jätettä. Viikkokeräysten aikataulut löytyvät Kiertokapulan nettisivuilta.

Muut keräyspisteet

Osa vaarallisista jätteistä on helpompi palauttaa esimerkiksi niitä myyviin liikkeisiin, esimerkiksi paristot kauppojen keräyspisteelle ja lääkkeet lähimpään apteekkiin.

Vaarallisia jätteitä

Jäteöljy ja öljyisät jätteet

Jäteöljy on käytettyä voiteluöljyä. Luontoon päästessään öljy aiheuttaa haittaa niin vesistöille kuin maaperälle. Asianmukaiseen käsittelyyn toimitettu öljy voidaan kierrättää voiteluöljyn raaka-aineeksi tai hyödyntää energiana. Myös muut öljyiset jätteet, kuten öljynsuodattimet tai trasselit tulee viedä asianmukaiseen vastaanottopaikkaan jäteöljyn tavoin.

Lamput

Osa lampuista on vaarallista jätettä. Ne voivat sisältää elohopeaa, joka rikastuu ravintoketjussa. Lamput on kätevin palauttaa kauppojen keräyspisteisiin. Hehkulampun voi laittaa sekajätteen joukkoon, kun taas LED-lamppu on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua.

Lääkejätteet, neulat ja ruiskut

Lääkkeet aiheuttavat vesistöön tai maaperään päästessään haittaa eläimille ja kasveille. Ylimääräiset ja vanhentuneet lääkkeet on helpointa palauttaa lähimpään apteekkiin. Ruiskut ja neulat tulee pakata läpäisemättömiin keräysastioihin esim. muovikanisteriin tai lasipurkkiin. Myös ne voi palauttaa apteekkiin.

Paristot ja akut

Pienessäkin paristossa voi piillä monta yllättävää vaaraa, kuten räjähdys- tai tulipalovaara.
Akut taas sisältävät lyijyä, joka luontoon päästessään kertyy eliöihin ja rikastuu ravintoketjussa aiheuttaen ongelmia niin pienille kuin isoillekin eliöille. Paristokeräys löytyy usein lähikaupasta. Paristoja ja isompia akkuja vastaanotetaan myös jätteidenkäsittelyalueilla, kuntien varikoilla ja vaarallisen jätteen keräyksissä.

Kyllästetty puu

Kyllästysaineilla käsitelty puu, eli kestopuu, luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Kyllästysaineet kertyvät eliöihin monien muiden vaarallisten aineiden tavoin ja aiheuttavat siksi haittaa ympäristölle. Kyllästettyä puuta vastaanotetaan esimerkiksi jätteidenkäsittelyalueilla ja se voidaan hyödyntää energiana sitä varten tarkoitetuissa polttolaitoksissa.