Valitse sivu

Asiakaspalvelumme on ruuhkautunut. Vastaa biojätekyselyyn nopeammin täällä.

Valkeakosken Lumikorven jätteidenkäsittelyalueella tehdään syyskuussa 2019 aluemuutos, jonka tavoitteena on selkeyttää toimimista ja asioimista alueella. Muutoksella pyritään myös parantamaan työturvallisuutta siirtämällä ammattiliikennettä ja jätteiden koneellista lajittelua kauemmaksi pientuojien asiointialueelta.

Eri jätejakeille rakennetaan vastaanottosiiloja, joilla hallitaan roskaantumista entistä tehokkaammin. Kaikki toiminnot sijoitetaan nykyiselle asfaltoidulle alueelle. Suurin muutos liittyy rakennus- ja energiajätteen varastointi- ja lajittelupaikan siirtoon. Rakennus- ja energiajätteelle rakennetaan uudet, isommat vastaanottosiilot.

Muutostyöt pyritään järjestämään siten, että ne eivät aiheuta katkoksia jätteiden vastaanottoon, käsittelyyn tai kuljetuksiin. Muutostöistä tiedotetaan Kiertokapulan nettisivuilla. Työt aloitetaan 9.9. ja pyritään saattamaan valmiiksi viikkojen 37-38 aikana.

Pahoittelemme muutostöistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: Suvi Koskinen, konetyönjohtaja, puh. 040 595 8771, suvi.koskinen[at]kiertokapula.fi