Valitse sivu

Asiakaspalvelumme on ruuhkautunut. Vastaa biojätekyselyyn nopeammin täällä.

Muutoksia jätehuoltoon vuosina 2023 ja 2024

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 8.00 - 15.00

(pvm/mpm)

(Local network charge)
facebookinstagram linkedinYoutube

Uuden jätelain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista. Jätelain uudistus liittyy EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn ns. jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa.

Vuoden 2023 muutokset 5-9 huoneiston kiinteistöissä

Pienmetallin ja lasipakkausten kiinteistökohtainen keräysvelvoite laajenee koskemaan kaikkia vähintään viiden huoneiston kiinteistöjä taajamissa. Aiemmin velvoiterajana on ollut 10 asuinhuoneistoa. Määräyksien liitteenä on aluerajaus, jonka karttasovellukseen voit tutustua tästä.

Lisäksi laki siirtää kaikkien pakkausjätteiden kiinteistökohtaisen keräysvelvoitteen kuntien vastuulle, eli tällä alueella kuntien omistamalle jäteyhtiölle Kiertokapulalle. Muovipakkausten osalta Kiertokapula on jo vastannut keräyksestä (pl. Nurmijärvi, jossa keräys alkaa 1.3.2023). Valkeakosken alueella olemme hoitaneet kaikkien pakkausjakeiden ja Mäntsälässä pakkauslasin ja pienmetallin keräyksen. Nämä tulevat pysymään ennallaan.

Lasipakkaus-, pienmetalli- ja kartonkijätteen keräys alkaa Kiertokapulan järjestämänä vuoden 2023 aikana seuraavasti

1.7.2023 alkavat keräykset

 • Hattula
 • Hämeenlinna
 • Janakkala (pl. Tervakoski)

1.11.2023 alkavat keräykset

 • Järvenpää
 • Kerava
 • Tuusula
 • Mäntsälä

1.9.2023 alkavat keräykset

 • Hausjärvi
 • Hyvinkää
 • Loppi
 • Nurmijärvi
 • Riihimäki
 • Janakkalan Tervakoski
 • Tuusulan Jokela

Kun Kiertokapula aloittaa keräykset, vanhat keräyssopimukset raukeavat automaattisesti. Niitä ei tarvitse erikseen irtisanoa.

Kompostoinnista ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle

Kunnan jätehuoltoviranomaisen eli Kiertokapulan toimialueella jätelautakunta Kolmenkierron tulee pitää rekisteriä asuinkiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen kompostoinnista 1.1.2023 lähtien. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asukkaiden on tehtävä keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista ilmoitus. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta. Asiakasnetistä löytyvällä lomakkeella (etusivulla oikealla puolella vihreällä pohjalla valkoinen teksti ”Täytä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle”) voit tehdä kompostointi-ilmoituksen jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tulee päivittää viiden vuoden välein.

Myös poistotekstiilien alueellinen keräys alkaa vuonna 2023 koko Suomessa.

Vuoden 2024 muutokset 1-4 huoneiston kiinteistöissä

Biojätteen keräys- tai kompostointivelvoite laajenee vuonna 2024. Biojätteen keräys tai kompostointi tulee pakolliseksi kaikille kiinteistöille yli 5 000 asukkaan taajamissa reuna-alueineen. Jätehuoltomääräyksissä on määritelty alue b, jota velvoite koskee. Kiinteistösi sijoittumista velvoitteen piiriin voit tarkastella tästä kartasta.

Kompostointi on muutoksen jälkeenkin edelleen sallittu ja toivottu tapa biojätteen käsittelyyn. Jos biojätettä ei kompostoida, tulee kiinteistöllä kerätä biojäte erilliseen biojäteastiaan. Keräykset alkavat kunnissamme vuoden 2024 aikana porrastetusti. Keräysten järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä muutosta.

Tietoa jäteastioista taloyhtiöille ja isännöitsijöille

Käsin siirrettävät pakkausjätteiden jäteastiat kuuluvat tyhjennyspalvelun hintaan sen jälkeen, kun keräys siirtyy Kiertokapulan vastuulle. Syväkeräysastiat ovat aina kiinteistön itse hankkimia. Puristimet ja etukuormausastiat kiinteistö voi itse hankkia tai sopia vuokraamisesta erikseen kanssamme. Tyhjennyspalvelun hinta sisältää käsin siirrettävien pienastioiden ja nostoperusteisten säiliöiden seka-, pakkaus- ja kuivajäteastioiden pesut yhden (1) kerran vuodessa ja biojäteastioiden pesut kaksi (2) kertaa vuodessa.

a. Kiinteistöllä on vuokra-astia
• Kiertokapula pyrkii lunastamaan pakkausjäteastiat edelliseltä urakoitsijalta, jotta turhaa astiakuljetusta vältettäisiin. Tästä tiedotamme vuonna 2023.

b. Astiaa ei ole
• Kiertokapula toimittaa käsin siirrettävät keräysastiat pakkausjätteille.

Ratkaisuja jätetilojen riittävyyteen

Useille 5–9 huoneiston kiinteistölle tulee lisää jäteastioita. Tilanpuute ei vapauta keräysvelvoitteista. Yhteiset jätepisteet ja -astiat (kimpat) ovat mahdollisia ja suositeltavia naapureiden tai taloyhtiöiden kesken. On myös mahdollista järjestää jätehuolto siten, että toisella kiinteistöllä on esim. lasipakkausastia ja toisella pienmetalliastia. Tällöin säästetään niin kustannuksissa kuin tyhjennysten aiheuttamissa hiilidioksidipäästöissä. Muiden jäteastioiden kokoa voi täyttöasteen salliessa muuttaa tai vähentää astioita ja lyhentää tyhjennysväliä. Yhden astian tyhjentäminen kerran viikossa maksaa saman verran kuin kahden samanlaisen tyhjentäminen joka toinen viikko.

Jätehuollon muutoksista tiedottaminen

Uusista jätehuoltomääräyksistä, lajitteluvelvoitteista ja aluerajauksista tiedotetaan mediassa jätehuoltoviranomaisen ja Kiertokapulan toimesta. Isännöitsijöille suunnatussa uutiskirjeessä asiaa pidetään esillä ja vuoden 2023 alusta alkaen uutiskirjeissä kerrotaan ajankohtaisia asioita muutoksesta.

Tammikuussa 2023 järjestämme isännöitsijöille ja taloyhtiöiden edustajille infotilaisuuksia alla olevan aikataulun mukaisesti:

 • 10.1. Hämeenlinna, Sokos Hotel Vaakuna, klo 8.30–11.00
 • 12.1. Hyvinkää, Villatehdas, klo 8.30–11.00
 • 17.1. Tuusula, Gustavelund, klo 8.30–11.00

Tilaisuuksiin tulee ilmoittautua etukäteen ja kaikkiin tilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etänä. Ilmoittautuminen tästä linkistä, 23.12.2022 mennessä.