Valitse sivu

Kimppa-astia

Puhelinvaihde


Kiinteistön jätehuolto

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

neuvonta@kiertokapula.fi

Jätehuollon perusmaksu

perusmaksu@kiertokapula.fi

Yhteisen jäteastian hankkiminen eli jätekimpan perustaminen lähikiinteistöjen kesken voi olla hyvä ja edullinen ratkaisu järjestää kiinteistön jätehuolto. Yhteiset jäteastiat tuovat muun tarkan jätteiden lajittelun ohella usein säästöjä kiinteistön jätekustannuksiin.

Kimppa-astia soveltuu usein esim. vapaa-ajan kiinteistölle, jolla jätteen syntyminen voi olla vähäistä, epäsäännöllistä tai kiinteistö sijaitsee vaikeakulkuisessa paikassa. Vapaa-ajan kiinteistöt voivat käyttää samaa jäteastiaa myös yhdessä vakituisten asuinkiinteistöjen kanssa.

Ilmoitus jätekimpan perustamisesta

Yhteisestä jäteastiasta tulee tehdä ilmoitus. Ilmoituksen tekee kimppaisäntä, joka ilmoittaa myös mahdollisista tulevista muutoksista. Niissä kunnissa, joissa Kiertokapula järjestää jätteenkuljetuksen (pl. Janakkala ja Nurmijärvi) ilmoitus tehdään Kiertokapulan asiakaspalveluun joko kirjallisesti tai sähköisen lomakkeen kautta. Janakkalassa ja Nurmijärvellä asia ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle (Kolmenkierto) ja tyhjennyksistä ja laskutuksesta sovitaan paikallisen jätteenkuljettajan kanssa.

Ilmoituksessa selvitetään jätekimppaan osallistujat ja käyttöosuusprosentit. Tyhjennyksen aiheuttama kustannus voidaan jakaa Kiertokapulan hoitamana käyttöosuusprosenttien mukaan, jolloin jokainen osakas saa oman laskun tai lasku voidaan lähettää kokonaisuudessaan laskutusta hoitavalle henkilölle. Laskun jakamisesta ei synny lisäkuluja.

Naapuruston biokimppa on järkiratkaisu

Kerros- ja rivitaloasunnoissa on yleensä biojäteastia taloyhtiön puolesta, mutta omakotiasujat järjestävät biojätteiden lajittelun itse. Biojätteen kerääminen on kannattavaa, koska tällöin kuivajäteastian tyhjennyskertoja voidaan harventaa ja saada säästöä. Kiertokapulan asiakaspalvelun kautta kuivajäteastian tyhjennysvälin voi muuttaa pisimmillään kahdeksaan viikkoon.  12 viikon tyhjennysväliä voi hakea tietyin ehdoin jätelautakunta Kolmenkierrosta kirjallisesti.

Jollei oman kompostorin hankinta kiinnosta, niin naapureiden kanssa yhteinen biojäteastia on usein hyvä vaihtoehto. Tämä on kannattavaa, koska yhdestä taloudesta ei yleensä kerry tarpeeksi biojätettä oman astian hankkimiseksi. Biokimpan avulla kulut jakautuvat useamman talouden kesken.

Käytännössä kimppa-astian voi perustaa taaja-asutusalueelle tai reitin varrelle paikkaan, jossa kulkee biojätettä kerääviä autoja. Biojätettä kerätään 140 tai 240 litran pyörälliseen jäteastiaan. Biojäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli ympäri vuoden on kaksi viikkoa. Astian pesu kaksi kertaa vuodessa kuuluu tyhjennyshintaan.