Valitse sivu

Keräyspaikka ja jätekatos

Puhelinvaihde


Kiinteistön jätehuolto

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

neuvonta@kiertokapula.fi

Jätehuollon perusmaksu

perusmaksu@kiertokapula.fi

Jäteastioiden sijoituspaikka on järjestettävä niin, ettei siinä ole kynnystä, porrasta tai muuta estettä, ja sisäänkäynnin tulee olla suoraan ulkotiloista. Paikan rakenteiden ja varusteiden on oltava riittävän lujia ja asianmukaisia niin, että astioiden siirrot eivät aiheuta vaurioita rakenteisiin. Lisäksi ovet on tarvittaessa saatava pysymään auki.

Jäteastioiden sijoituspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien keräysastiat voidaan ottaa tyhjennettäväksi siirtämättä muita astioita. Jätetilaa ei saa käyttää varastona, ja siellä on oltava riittävä valaistus.

Jäteastioiden sijoituspaikka ja astioiden siirtoväylät on pidettävä kunnossa, esim. lumien auraus ja väylien hiekoitus on hoidettava asianmukaisesti.

Seka- ja kuivajäteastiat tulee pestä vähintään kerran vuodessa. Astian voi pestä itse tai liittyä pesurinkiin ja astiasi pestään automaattisesti vuosittain erillisestä korvauksesta. Keravalla astianpesu kuuluu tyhjennyshintaan. Tarkasta pesuhinta oman kuntasi sivuilta. Biojäteastioiden pesu kuuluu tyhjennyshintaan kaksi kertaa vuodessa.

Keräyspaikan sijainti

  • Käsin siirrettävät astiat tulee sijoittaa tonttiliittymän läheisyyteen niin, että jäteauto pääsee esteettä  ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle astioista.
  • Jäteauton ei tarvitse peruuttaa pihalla tai peruutusmatkan tulee jäädä mahdollisimman lyhyeksi.
  • Huomioi myös erityyppisten astioiden tarvitsema korkea tyhjennystila (esim. syväsäiliöt).
  • Tarvittaessa tontille asetetaan opastus jätetilan sijainnista ja jätetilan eteen pysäköintikieltomerkki.
  • Muista tutustua myös kunnan rakennusmääräyksiin, sillä ne vaikuttavat keräyspaikan sijaintiin.

Keräyspaikkaan johtava tie

  • Jätepisteelle johtavan väylän on oltava jäteauton kantava. Huomaa, että täysi jäteauto voi painaa jopa 30 tonnia.
  • Jäteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 3 m, kaarteissa 4 m ja vapaa kulkukorkeus 4 m.
  • Kääntyäkseen jäteauto tarvitsee 20 x 20 m alueen.
  • Tien kunnossapito talvella on tärkeää. Lumi ja jäinen tie estävät auton perillepääsyn ja jäteastia jää tyhjentämättä. Ilmoita huonokuntoisesta tiestä jätehuollon asiakaspalveluun ajoissa ennen tyhjennyspäivää.
  • Painorajoitteisten teiden käyttölupa painavammalla kalustolla tulee toimittaa kirjallisena Kiertokapulan asiakaspalveluun (pl. Janakkala ja Nurmijärvi)