Valitse sivu

Kiinteistön jätehuolto

Puhelinvaihde


Kiinteistön jätehuolto

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

neuvonta@kiertokapula.fi

Jätehuollon perusmaksu

perusmaksu@kiertokapula.fi

Kiertokapula hoitaa omistajakuntiensa (pl. Janakkala ja Nurmijärvi) vastuulla olevan jätehuollon. Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelainsäädäntöön ja jätehuoltomääräyksiin.

Yhdyskuntajätehuolto on välttämättömyyspalvelu, joka edellyttää aina kunnan vastuuta palvelun hoitamisesta. Jätehuollon on toimittava myös siellä, missä palvelun tuottaminen on hankalaa ja tuottamatonta: kaikissa oloissa, kaikkina aikoina, kaikilla alueilla sekä kuntalaisille yhdenvertaisesti.

Jätelain mukaan kaikkien asuinkiinteistöjen on liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Tämä koskettaa myös vapaa-ajanasuntoja. Kiertokapula hoitaa jätehuollon omistajakunnissaan kuntien kanssa sovitulla tavalla. Taloyhtiöt, omakotikiinteistöt ja vapaa-ajan asunnot voivat liittyä jätehuoltoon joko kiinteistökohtaisella astialla tai kimppa-astialla. Jätehuoltoon liittyminen onnistuu Asiakasnetissä tai ottamalla yhteyttä Kiertokapulan jätehuollon asiakaspalveluun. Aluekeräyspisteen käyttäjiksi voivat ilmoittautua sellaiset kiinteistöt, joilla ei ole mahdollisuutta järjestää kiinteistökohtaista astiaa. Aluekeräyspisteitä on käytössä kunnistamme Hämeenlinnassa, Mäntsälässä, Riihimäellä ja Valkeakoskella.

Yritykset ja yhteisöt voivat kilpailuttaa vapaasti jätehuoltonsa. Mikäli jätehuoltokustannukset jäävät vuodessa alle 2000 euron, voi jäteastioiden tyhjennystä pyytää suoraan meiltä TSV-palveluna. Yritysten ja yhteisöjen kanssa solmitaan TSV-sopimus maksimissaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tyhjennysten maksut määräytyvät vuosittain jätelautakunnan vahvistaman taksan mukaisesti. Jos tarvitsemasi palvelun vuosikustannukset ovat yli 2000€, tulee palvelun tarpeesta ilmoittaa Materiaalitorissa. Katso lisätietoa Materiaalitorin käytöstä ja yritysten jätehuollosta.

Jätehuoltoviranomainen eli jätelautakunta Kolmenkierto, Kiertokapula Oy ja ympäristönsuojeluviranomaiset toimivat yhteistyössä samalla alueella, ja niillä on jokaisella oma tehtävänsä:

Oman kuntasi valvontaviranomaisen yhteystiedot löydät kuntasi sivulta.