Valitse sivu

Asiointi alueella

Puhelinvaihde


Kiinteistön jätehuolto

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

neuvonta@kiertokapula.fi

Jätehuollon perusmaksu

perusmaksu@kiertokapula.fi

Asiointi jätteidenkäsittelyalueella

Saapuminen alueelle

Saapuessasi jätteidenkäsittelyalueelle aja aina vaakatoimiston kautta. Siirry vaa’alle punnitukseen liikennevalojen ohjauksen mukaisesti.

Jätteiden lajittelu

Seuraa alueen opasteita ja vie jätteet niille osoitetuille paikoille. Eri jätejakeille on merkitty paikat kylteillä. Asiakkaalla on lajitteluvelvoite jätteitä tuodessaan. Alueella työskentelevä valvojamme neuvoo ja auttaa tarvittaessa jätekuorman purkamisessa. Kuorman purkamisen tulee tapahtua aukioloajan puitteissa. Ylimenevältä ajalta veloitetaan hinnaston mukainen lisätyökustannus.

Pakkaavat jäteautot ja kuorma-autot vievät sekalaisen jätteen lajittelu- ja siirtokuormausasemalle, jossa vastaanotetut jätekuormat tarkastetaan ja lajitellaan. Siirtoasiakirja vaaditaan rakentamisessa ja purkamisessa syntyneistä jätteistä.

Jätekuorman hinnoittelu

Jätekuorman hinnoittelu perustuu jätelajiin ja painoon. Hinnastossa on ilmoitettu maksullisille jätelajeille tonni-, kuorma- tai kappalehinta. Mahdollinen punnitusmaksu on mainittu hinnastossa ko. jätteen kohdalla.

Lajittelematon jätekuorma hinnoitellaan siinä olevan kalleimpaan maksuluokkaan kuuluvan jätelajin perusteella. Lajittelulla ja välipunnituksilla voi siis säästää.

Maksaminen ja poistuminen alueelta

Kun olet tyhjentänyt kuorman, aja takaisin ajoneuvovaa’alle punnitukseen. Ilmoita jätekuorman sisältö sekä paikkakunta, josta jätteet ovat peräisin. Kirjaamme tiedot tilastoihimme viranomaisia varten. Alueelta poistutaan aina vaa’an kautta, vaikka kuormassa olisi vain maksuttomia jätteitä. Kuitattu siirtoasiakirja sitä vaativista kuormista jätetään vaa’an henkilökunnalle.

Maksuvälineinä jätteidenkäsittelyalueella käyvät yleisimmät luotto- tai pankkikortit sekä Visa Electron. Vain yritysasiakkaita voidaan laskuttaa.

Välipunnituksella voit säästää

Välipunnituksessa käynti on tarpeen silloin, kun kuorma sisältää sekä maksullisia että maksuttomia jätteitä tai merkittäviä määriä erihintaisia jätteitä. Välipunnituksella erotetaan eri maksuluokkaan kuuluvat jätteet toisistaan ja näin voit säästää loppusummassa. Lisätietoja välipunnituksen tarpeellisuudesta saa alueen kenttähenkilökunnalta.

Turvallisuusohjeita

  • Turvallisuussyistä kaikilla alueilla noudatetaan nopeusrajoitusta 20 km/h.
  • Kuorma on peitettävä tai sidottava asianmukaisesti kuljetuksen ajaksi.
  • Asiaton liikkuminen jätteidenkäsittelyalueillamme on kielletty.
  • Alueella asioitaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta siellä liikkuvien ja työskentelevien ajoneuvojen vuoksi.
  • Vanhemmat vastaavat lastensa turvallisuudesta asioinnin aikana.
  • Lemmikit on pidettävä autossa.
  • Alueella tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla.
  • Emme luovuta tai myy vastaanottamiamme jätteitä muille kuin ammattimaisille sopimuskumppaneillemme.