Valitse sivu

Vaarallinen jäte

Puhelinvaihde


Kiinteistön jätehuolto

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

neuvonta@kiertokapula.fi

Jätehuollon perusmaksu

perusmaksu@kiertokapula.fi

Lajittelu

Vaaralliseen jätteeseen (ent. ongelmajäte) kuuluvat esimerkiksi:

 • Jäteöljyt ja öljyiset jätteet (trasselit ja öljynsuodattimet)
 • Akut ja akkunesteet
 • Kytkin-, jarru ja jäähdytinnesteet
 • Maalit, liimat, lakat ja kovetteet (myös hius- ja kynsilakka)
 • Puunsuoja- ja kyllästysaineet
 • Rikki-, suola- ja muut hapot, emäksiset pesuaineet (lipeä)
 • Liuottimet ja ohenteet (tärpätti, tinneri, asetoni ja teollisuusbensiini)
 • Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
 • Myrkyt ja desinfiointiaineet
 • Vahvat pesu- ja puhdistusaineet
 • Valokuvauskemikaalit
 • Kemikaalien varoitusmerkeillä merkityt tuotteet
 • Paristot ja pienakut

Lisätietoa

Vaarallinen jäte on jätettä, joka aiheuttaa haittaa tai vaaraa ihmiselle ja ympäristölle. Vaaralliseen jätteeseen liittyen on tärkeä muistaa seuraavat asiat:

 • Varoitusmerkillä merkitty tuote on aina vaarallista jätettä.
 • Pidä vaaralliset jätteet aina erillään muista jätteistä.
 • Säilytä vaaralliset jätteet turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
 • Säilytä vaaralliset jätteet tiiviissä alkuperäisissä pakkauksissa tai merkitse pakkaukset selkeästi.
 • Elintarvikepakkauksia ei saa käyttää vaarallisten jätteiden säilyttämiseen.
 • Älä sekoita vaarallisia jätteitä keskenään.
 • Vie vaaralliset jätteet säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, asianmukaiseen keräyspaikkaan.