Valitse sivu

Betoni

Puhelinvaihde


Kiinteistön jätehuolto

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

neuvonta@kiertokapula.fi

Jätehuollon perusmaksu

perusmaksu@kiertokapula.fi

Lajittelu

Betonin lajittelu- ja vastaanottokäytännöt vaihtelevat alueittain. Kuorma-autolla tuotavien betonikuormien mukana on toimitettava siirtoasiakirja.

Karanoja ja Kapula

 • Kaikki betonikappaleet saavat sisältää raudoitukset.
 • Betonikuorman painosta saa olla karkearakeisia maalajeja, esim. hiekkaa, soraa ja mursketta (ei hienojakeista maata) max. 20 %.
 • Betonijäte ei saa sisältää louhetta tai suuria kivilohkareita.
 • Betoni ei saa sisältää haitallisia aineita.
 • Keraamisia laattoja tai kaakeleita ei saa olla irrallisina kuormassa, mutta yksittäisiä saa olla kiinni betonissa.

Betoni, sivumitta alle 1 metri

 • Myös kovettuneet laastit ilman pakkauksia

Betoni, sivumitta 1-5 metriä

 •  Ontelolaatat, pilarit, palkit.

Betoni, erikoiskappaleet

 •  Betonielementit tai -kappaleet, jotka ovat erittäin suuria, vaikeasti rikottavia tai varastoitavia.

Betoni, sisältää tiiltä

 • Betonikuorman painosta saa olla tiiltä max. 10 %. Jos tiiltä on enemmän, luokitellaan betoniksi, joka sisältää tiiltä.

Betoni, juokseva

 • betoniautojen palautuskuormat
 • pumppuautojen ylijäämäbetonit

Kevytbetoni

 •  Kevytbetonituotteet, kuten Siporex- tai Lecaharkot.

Metsä-Tuomela

Metsä-Tuomelassa ei oteta vastaan märkää betonia eli betoniautojen ylijäämäkuormia. Betoni ja tiili sijoitetaan samaan varastokasaan palakoon mukaan eriteltynä.

Betoni ja tiili, palakoko alle 15 cm

 • Vain puhdas betoni- ja tiilimurske.
 • Ei saa sisältää raudoituksia eikä muuta jätettä

Betoni ja tiili, palakoko yli 15 cm

 • Kevytbetonituotteet, kuten Siporex- tai Lecaharkot.
 •  Saa sisältää raudoitukset.
 • Jätettä ja maa-ainesta saa olla max. 10 % kuormasta.

Lisätietoja

Betonia sisältävien erikoiskuormien, juoksevan betonin sekä suurien määrien toimittamisesta on sovittava etukäteen sähköpostitse: tyonjohto[at]kiertokapula.fi.

Haitta-aineita tai epäpuhtauksia sisältävät kuormat otetaan vastaan vain Karanojalle Hämeenlinnaan. Haitta-aineita (esim. öljy tai PAH-yhdisteet) tai epäpuhtauksia (esim. eristeitä) sisältävät jätteet tulee testata ennen vastaanottoa. Vastaanotosta päätetään tulosten perusteella. Toimittamisesta on sovittava etukäteen sähköpostitse: tyonjohto[at]kiertokapula.fi