Valitse sivu

Astiamitoitus

Puhelinvaihde


Kiinteistön jätehuolto

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

neuvonta@kiertokapula.fi

Jätehuollon perusmaksu

perusmaksu@kiertokapula.fi

Astiamitoitus

Astiamitoituslaskuri kertoo suuntaa antavat jäteastioiden määrät sekä tyhjennysvälit Kiertokapulan toimialueella (pl. Janakkala ja Nurmijärvi). Laskenta perustuu kiinteistön asukasmäärään. Lisäksi se laskee vuosikustannukset jätelajeille, joiden keräyksen Kiertokapula järjestää. Hinnat sisältävät jätteiden kuljetus- ja käsittelyosuuden sekä arvonlisäveron. Jätetaksaan voit tutusta kokonaisuudessaan Kolmenkierron sivuilla.

Laskurin tulosta tulkitessa kannattaa huomioida se, että suuremmilla kiinteistöillä voi olla järkevämpää käyttää pienastioiden sijaan suursäiliöitä, kuten syväkeräys- tai etukuormaussäiliöitä. Suursäiliöitä käytettäessä maksu muodostuu jätteen todellisen painon mukaan.

Tutustu kiinteistöjen lajitteluvelvoitteisiin sekä jäteastioiden tyhjennysväleihin. Neuvontamme auttaa oikeiden jäteastiamäärien ja tyhjennysvälien mitoittamisessa kiinteistölle.

Laskurin käyttöohje:

valitse alasvetovalikosta ensin kunta ja sitten kiinteistön asukasmäärä. Kun olet valinnut molemmat, laskuri laskee tuloksen valikon alapuolelle.

Kunta
Kiinteistön asukasmäärä
JätelajiAstiat (kpl x litraa)TyhjennysväliHinta (€/vuosi)

* pakollinen lajiteltava kun asuntojen määrä on vähintään viisi

** pakollinen lajiteltava kun asuntojen määrä on vähintään kymmenen

Sopimuksen jätehuollosta voit tehdä asiakaspalvelumme kautta. Voit tilata jätehuoltopalvelut myös Asiakasnetistä. Asiakasnetissä voit tarkistaa jäteastioiden seuraavan tyhjennyspäivän, tehdä muutoksia jäteastian tyhjennysväleihin sekä muuttaa asiakastietojasi.